Valoració final

Les coses noves m’acostumen a fer respecte per la falta de coneixença i la por a no sortir-me’n bé (sí, és una cosa que he d’anar treballant amb mi mateixa), i la veritat és que la idea d’haver de dur a terme un treball de forma asíncorna i amb persones completament desconegudes no em va generar molta confiança. 

Anteriorment, havia tingut l’oportunitat de treballar molt en equip, però sempre amb persones amb un horari força coincident i treballant bastant en format presencial (encara que la covid ens hagi fet retrocedir en aquest aspecte). És per aquest motiu, que el plantejament d’un treball col·laboratiu en format 100% online em resultava un aspecte totalment nou. 

A partir d’aquí, i una vegada endisants en el transcurs de l’assignatura, he pogut anar veient com les actituds i habilitats emprades han de ser presents amb més intensitat per tal de funcionar d’una forma fluida. Constància en la feina i una bona predisposició, respecte i assertivitat, paciència a l’hora d’obtenir les respostes, comprensió per la possible situació de cadascú… aquestes són algunes de les actituds que considero clau i que ens han ajudat a funcionar bé com a equip. 

Tot i això, no puc deixar d’anomenar els acords grupals. Des del meu punt de vista, considero que aquests són imprescindibles per tal de marcar unes bases i facilitar que tot l’equip vagi més unit en una mateixa direcció. Per tant, aquests ens han ajudat en el funcionament del grup i la presa de decisions. Ens hem trobat en diverses situacions que potser haguessin genera entrebancs, però el fet de tenir presents els acords i una bona predisposició per part de totes ens ha permès actuar unides i avançar. 

Per l’altra banda, duent a terme els diferents reptes, he pogut conèixer noves eines com són el list.ly o Trello i utilitzar-ne de ja conegudes, les quals he pogut fer servir amb finalitats diferents de les quals estic més acostumada o bé descobrir funcionalitats noves que desconeixia. Amb tot això, procurant mantenir una comunicació constant a l’hora d’anar avançant en les tasques i anar fent servir les diverses eines, tant a través del debat com del xat del gmail per coses més immediates. 

Així doncs, personalment considero que ha estat una assignatura molt enriquidora quant a adquirir més estratègies per treball col·laborativament i, a la vegada, útil pel fet d’haver-nos aportat recursos i habilitats que de ben segur ens serviran en futures situacions. 

Noemí Borda

 

PINTEREST GRUPAL: https://pin.it/6yYw5eD

PINTEREST PERSONAL: https://pin.it/6yYw5eD

LIST.LY GRUPAL: https://list.ly/l/6XO8 

LIST.LY PERSONAL: https://list.ly/noemi-b-97/activity

CREATIVE ECO-DESIGN: https://sites.google.com/uoc.edu/creativeeco-design/inici